Υγρασιόμετρα

Η Hanna Instruments είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μετρητών σχετικής υγρασίας. Η βαθμονόμηση εκτελείται στο εργοστάσιο, με χρήση ειδικών θαλάμων ελέγχου υγρασίας και γίνεται σε τρία διαφορετικά σημεία (14, 50 και 80%), σύμφωνα με τα πρότυπα NIST. Η βαθμονόμηση σχετικής υγρασίας είναι μια πολύ ευαίσθητη διαδικασία που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Κάθε μοντέλο έχει σχεδιαστεί ειδικά για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή εφαρμογή.

The categories you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new categories.

Ορισμός

Το υγρασιόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας (RH), η οποία ορίζεται σαν την ποσότητα των υδρατμών που υπάρχουν στον αέρα. Τα υγρασιόμετρα διατίθενται σε μοντέλα που μετρούν ταυτόχρονα και τη θερμοκρασία, τα οποία ονομάζονται θερμο-υγρόμετρα.

Η σχετική υγρασία (RH) εκφράζεται ως η αναλογία μεταξύ της ποσότητας υδρατμών στον αέρα και της ποσότητας στην οποία ο αέρας φθάνει σε κορεσμό (100%) σε μια δεδομένη θερμοκρασία.

Αρχή λειτουργίας

Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από ένα όργανο συνδεδεμένο με έναν αισθητήρα. Ο αισθητήρας ο οποίος μετρά την χωρητικότητα, διαθέτει έναν πυκνωτής κατασκευασμένο από πολυμερές ή πλαστικό διηλεκτρικό υλικό με σταθερή διηλεκτρική σταθερά από 2 έως 15. Η αυξημένη υγρασία προκαλεί διαστολή του διηλεκτρικού, προκαλώντας τον διαχωρισμό των πλακών με επακόλουθη μεταβολή της γεωμετρίας του πυκνωτή και τη μείωση της χωρητικότητάς του. Αυτές οι αλλαγές στην χωρητικότητα προκαλούν με τη σειρά τους μια αλλαγή συχνότητας στο ηλεκτρονικό κύκλωμα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της συχνότητας, η οποία είναι σε συνάρτηση με την σχετική υγρασία. Στη συνέχεια, η συχνότητα μετατρέπεται σε τάση, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε μια τιμή σχετικής υγρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η ακρίβεια των υγρόμετρων εξαρτάται κυρίως από τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:

  • το «γραμμικό σφάλμα», που προκαλείται από την τυπική μη γραμμικότητα των αισθητήρων RH. Τα υγρασιόμετρα της Hanna Instruments διορθώνουν το σφάλμα αυτό. Ωστόσο, συνιστάται να βαθμονομείτε τακτικά το υγρασιόμετρο για να μειώσετε την πιθανότητα αυτού του επαναλαμβανόμενου σφάλματος
  • το «σφάλμα θερμοκρασίας», που προκαλείται από τη διακύμανση των υγροσκοπικών ιδιοτήτων του διηλεκτρικού υλικού του αισθητήρα ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Στην πραγματικότητα, η αναλογία μεταξύ της ποσότητας υδρατμών στο διηλεκτρικό και της σχετικής υγρασίας δεν είναι ευθέως ανάλογη, αλλά ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία
  • το «σφάλμα βαθμονόμησης», που προκαλείται από εσφαλμένη διαδικασία βαθμονόμησης.

Μέθοδοι Βαθμονόμησης των Υγρασιόμετρων

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, όπου ο καθένας έχει τα υπέρ και τα κατά:

  • Κιτ ρύθμισης το οποίο αποτελείται από ένα δοχείο με δύο σφραγισμένους θαλάμους και δύο διαφορετικούς τύπους άλατος. Η προσομοίωση μιας συγκεκριμένης τιμής RH γίνεται γεμίζοντας κάθε θάλαμο με την σωστή ποσότητα απεσταγμένου νερού και αλάτων. Ο αισθητήρας RH βυθίζεται πρώτα στον θάλαμο χαμηλής RH μέχρι να σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια, ο μετρητής βαθμονομείται στην τιμή RH του χώρου που χρησιμοποιείται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον θάλαμο υψηλής RH. Δεδομένου ότι η RH επηρεάζεται δραματικά από τις αλλαγές θερμοκρασίας, τα κιτ παρέχουν ανακριβή βαθμονόμηση λόγω των πρακτικών δυσκολιών εκτέλεσης βαθμονόμησης σε σταθερή θερμοκρασία
  • Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι που προσομοιώνουν διαφορετικά επίπεδα υγρασίας είναι η ιδανική λύση για την ακριβή βαθμονόμηση των υγρασιόμετρων.
    Τα υγρασιόμετρα βαθμονομούνται επίσης χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά επίπεδα RH σε αυτήν τη διαδικασία βαθμονόμησης και η ακρίβεια ελέγχεται στη συνέχεια με προσομοίωση άλλων τιμών RH στο δωμάτιο.

Σημείο δρόσου

Το σημείο δρόσου ορίζεται ως η θερμοκρασία του αέρα που πρέπει να φτάσει για να προκαλέσει συμπύκνωση (κορεσμό). Το σημείο δρόσου εξαρτάται από τη συγκέντρωση υδρατμών που υπάρχει και επομένως και από τη σχετική υγρασία. Το HI9565 όχι μόνο μετρά τη σχετική υγρασία, αλλά μετρά αυτόματα και εμφανίζει το σημείο δρόσου.

Ακριβείς και αποτελεσματικές μετρήσεις RH (σχετικής υγρασίας)

Η Hanna Instruments είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μετρητών σχετικής υγρασίας. Η βαθμονόμηση εκτελείται στο εργοστάσιο, με χρήση ειδικών θαλάμων ελέγχου υγρασίας και γίνεται σε τρία διαφορετικά σημεία (14, 50 και 80%), σύμφωνα με τα πρότυπα NIST. Η βαθμονόμηση σχετικής υγρασίας είναι μια πολύ ευαίσθητη διαδικασία που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Κάθε μοντέλο έχει σχεδιαστεί ειδικά για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή εφαρμογή.

Το HI93640 είναι ένα φορητό όργανο μέτρησης υγρασίας με ενσωματωμένο αισθητήρα ο οποίος έχει ένα παχύ φίλτρο για προστασία από σκόνη κλπ. επιβαρυντικά στοιχεία στην ατμόσφαιρα και το καθιστά κατάλληλο για τον τομέα HVAC

Η Hanna Instruments παρουσιάζει το νέο HI9565 με αισθητήρα αντίστασης. Αυτό το νέο υγρόμετρο είναι ιδανικό για χώρους διαβίωσης, ωδεία και εφαρμογές νοσηλευτικής όπου οι θερμοκρασίες δεν είναι υψηλές και το εύρος σχετικής υγρασίας είναι στενό.