Όργανα μέτρησης έντασης φωτός (Luxmeter)

Η ποιότητα του φωτός είναι πολύ σημαντική στο χώρο εργασίας, σε σχολεία, στα θερμοκήπια και σε δημόσια κτίρια. Πολύ λίγο φως (ή λίγη φωτεινή ένταση) επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα της απόδοσης τόσο των ανθρώπων όσο και των καλλιεργειών. Το φωτόμετρο της Hanna Instruments χρησιμοποιεί ειδικά οπτικά φίλτρα για να ταιριάζει με τη φασματική ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού.

Μονάδες μέτρησης

Η φωτεινή ένταση μετριέται και εμφανίζεται σε foot-candle (ft-c) ή σε lux (lx). Τα όργανα μέτρησης φωτός συνήθως αναφέρονται ως μετρητές lux.

1 lux ισούται με 1 lumen ανά m² και
1 foot-candle ισούται με 1 lumen ανά τετραγωνικό πόδι (0,0929 m²).

Για να μετατρέψετε τις μετρήσεις, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τύπους:

1 foot-candle = lux x 0,0929
lux = 1 foot-candle x 10,764