Η Hanna είναι Τεχνολογία και Πρωτοπορία

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Hanna είναι παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία των αναλυτικών οργάνων.

Με επικεφαλής την ομάδα μας στα κεντρικά γραφεία στο Woonsocket, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Hanna προκαλεί συνεχώς τον εαυτό του να εφεύρει νέες τεχνικές δοκιμών και να προωθήσει την υπάρχουσα τεχνολογία.

Τα μυαλά της Hanna εργάζονται για την επίτευξη του κοινού στόχου της απλοποίησης των αναλυτικών χημικών μετρήσεων, μέσω της βελτίωσης των οργάνων, της ανάπτυξης αισθητήρων, των αντιδραστηρίων και των χημικών ουσιών.

1978

Η Hanna ιδρύεται στην Ιταλία

Η Hanna ιδρύθηκε στην Πάντοβα της Ιταλίας.

1980

Ο πρώτος φορητός μετρητής αγωγιμότητας στον κόσμο με έναν αισθητήρα

Το HI8033 είναι ένας τετραπολικός μετρητής αγωγιμότητας σχεδιασμένος για μετρήσεις εδάφους στη γεωργία. Ο ποτενσιομετρικός αισθητήρας επιτρέπει μετρήσεις διαφορετικών διαλυμάτων με διαφορετικές τιμές αγωγιμότητας. Ο ίδιος μετρητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση τόσο του απιονισμένου νερού όσο και του διαλύματος λιπάσματος.

1982

Η πρώτη στον κόσμο χημική δοσομετρική αντλία ελεγχόμενου pH

Το μοντέλο DP7916 συνδύασε ένα μετρητή pH με ενσωματωμένη μια χημική δοσομετρική αντλία προκειμένου να διατηρήσει το επιθυμητό σημείο ρύθμισης μιας μέτρησης. Το BL7916 είναι το σχέδιο δεύτερης γενιάς και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιμεταλλώσεων, της επεξεργασίας λυμάτων, της επεξεργασίας νερού και των πισινών.

1984

Ο πρώτος στον κόσμο φορητός μετρητής pH με μικροεπεξεργαστή

Ο HI8424 ήταν ο πρώτος φορητός μετρητής pH με μικροεπεξεργαστή. Ο μικροεπεξεργαστής επέτρεπε την αυτόματη βαθμονόμηση σε σύγκριση με τη χειροκίνητη βαθμονόμηση με ποτενσιόμετρα. Οι πληροφορίες βαθμονόμησης αποθηκεύτηκαν στο μετρητή ακόμη και όταν ήταν απενεργοποιημένος.

1985

Το πρώτο ηλεκτρόδιο pH στον κόσμο με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Ο μετρητής pH HI8414 ήταν ο πρώτος μετρητής που χρησιμοποίησε ηλεκτρόδιο pH (HI1213S) με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας επέτρεψε την αυτόματη αντιστάθμιση για μεταβολές του pH σε σχέση με τη θερμοκρασία, όπως υπολογίζεται από την εξίσωση Nernst. Αυτή η εξέλιξη είναι πλέον κοινή σε όλα τα όργανα pH.

1986

Ο πρώτος στον κόσμο ηλεκτρονικός μετρητής pH σε μέγεθος τσέπης

Το ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης pH, το pHep®, έφερε επανάσταση στον τρόπο μέτρησης του pH. Αυτός ο μετρητής έφερε την ηλεκτρονική μέτρηση του pH στον κόσμο. Επέτρεψε σε αγρότες, φοιτητές και πολλούς άλλους χρήστες πρόσβαση σε ένα μετρητή pH που ήταν απλό στη χρήση και πολύ ακριβές.

1988

Το πρώτο προ ενισχυμένο ηλεκτρόδιο pH στον κόσμο

Το Amphel ήταν τα πρώτα ηλεκτρόδια pH με ενσωματωμένο ενισχυτή. Το ηλεκτρόδιο pH παράγει ένα σήμα υψηλής σύνθετης αντίστασης. Λόγω του σήματος χαμηλού ρεύματος, η μέτρηση είναι ευαίσθητη σε ηλεκτρικό θόρυβο, υγρασία και κακή σύνδεση. Η χρήση ενός ενισχυτή επέτρεψε το σήμα με υψηλότερο ρεύμα, το οποίο ξεπέρασε τα προβλήματα μέτρησης. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ενισχυτές σε πολλά ηλεκτρόδια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από αυτά με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας.

1990

Το πρώτο αδιάβροχο φορητό pHμετρο στον κόσμο

Το HI9023 ήταν το πρώτο αδιάβροχο φορητό pHμετρο. Η μέτρηση του pH είναι συνηθισμένη για πολλές βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνηθες ότι ένα όργανο pH μπορεί να βραχεί. Εάν μπει νερό ή χημικά διαλύματα μέσα στο όργανο, τότε είναι πιθανό να καταστραφούν τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά. Για αυτό το λόγο η Hanna Instruments σχεδίασε ένα όργανο που θα ήταν εντελώς αδιάβροχο. Το HI9023 και οι διαδοχικές φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των HI9024, HI9025 και HI9026, είναι το όργανο για πολλούς πελάτες που χρειάζονται έναν ανθεκτικό αδιάβροχο μετρητή.

1991

Το πρώτο όργανο τσέπης pH με δυνατότητα αντικατάστασης ηλεκτροδίων στον κόσμο

Το Checker® 1 (HI98103) ήταν το πρώτο pH όργανο τσέπης που διέθετε αντικαταστάσιμο ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο pH HI1270 έχει ένα άκρο με βιδωτό πώμα που ήταν εύκολο να αντικατασταθεί. Το Checker είναι μακράν το πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμο όργανο στην παγκόσμια αγορά με χρησιμοποιημένα πάνω από 1 εκατομμύριο όργανα. Το Checker είναι ακόμα σε παραγωγή και συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όργανα.

1992

Ο πρώτος φορητός μετρητής pH στον κόσμο με εκτυπωτή απλού χαρτιού

Το HI9224 ήταν το πρώτο όργανο μέτρησης pH με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Η προσθήκη του εκτυπωτή σε όργανο ήταν για πελάτες που απαιτούσαν αμετάβλητη τεκμηρίωση. Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών φαρμάκων και τροφίμων.

1995

Το πρώτο θερμόμετρο τσέπης στον κόσμο με CAL Check™

Η σειρά των θερμομέτρων τσέπης Checktemp® ήταν τα πρώτα θερμόμετρα που ενσωμάτωσαν μια μοναδική δυνατότητα ελέγχου βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό τυχόν απόκλισης. Ένας διακόπτης χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει το θερμόμετρο σε λειτουργία CAL Check. Εάν η ένδειξη ήταν εντός ±0.3°C από το σημείο αναφοράς 0.0°C που προσομοιώνεται, τότε τα εσωτερικά ηλεκτρονικά βρίσκονται εντός μιας αποδεκτής απόκλισης.

1997

Ο πρώτος ελεγκτής pH στον κόσμο με ηλεκτρόδιο διπλής σύνδεσης

Οι μετρητές pH pHel ήταν οι πρώτοι μετρητές μεγέθους τσέπης με διπλή σύνδεση. Πολλές βιομηχανίες έχουν μέταλλα ή άλλες ενώσεις που αντιδρούν και σχηματίζουν ένα ίζημα με ιόντα αργύρου από το χλωριούχο άργυρο που βρίσκεται σε ένα σχέδιο αναφοράς ενιαίας διασταύρωσης. Με ένα ηλεκτρόδιο διπλής σύνδεσης το χλωριούχο άργυρο βρίσκεται σε ένα εσωτερικό διαμέρισμα στο ηλεκτρόδιο ενώ ένα εξωτερικό διαμέρισμα είναι χωρίς άργυρο. Αυτός ο σχεδιασμός επέκτεινε τη διάρκεια ζωής ενός ηλεκτροδίου και ήταν χρήσιμος για πελάτες που προτιμούσαν την άνεση ενός μετρητή με χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού ηλεκτροδίου εργαστηρίου.

1999

Ο πρώτος μετρητής pH/θερμοκρασίας στον κόσμο με LCD διπλού επιπέδου

Τα pHep®4 και 5 ήταν η δεύτερη γενιά του αρχικού pHep. Αυτοί οι μετρητές χρησιμοποιούσαν μια μεγάλη οθόνη LCD διπλού επιπέδου που επέτρεπε να δείχνουν πολλές προηγμένες λειτουργίες που θα μπορούσαν να βρεθούν μόνο σε πιο ακριβά φορητά όργανα και όργανα πάγκου. Η οθόνη LCD διπλού επιπέδου ήταν σε θέση να εμφανίζει ταυτόχρονα pH και θερμοκρασία μαζί με το επίπεδο μπαταρίας και δείκτες σταθερότητας. Οι μετρητές διαθέτουν επίσης αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, αυτόματη βαθμονόμηση, επίπεδο ποσοστού μπαταρίας κατά την εκκίνηση, αδιάβροχο και αντικαταστάσιμο ηλεκτρόδιο. Τα pHep 4 και 5 θέτουν τα πρότυπα για όλους τους κατασκευαστές οργάνων που προσφέρουν συσκευές ελέγχου χειρός.

2000

Ο πρώτος πολυπαραμετρικός μετρητής τσέπης στον κόσμο (pH/αγωγιμότητα/θερμοκρασία)

Οι μετρητές Combo pH/EC/TDS/Θερμοκρασίας ήταν οι πρώτοι μετρητές που συνδύασαν αισθητήρες pH, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας σε έναν μόνο μετρητή. Προσέφεραν όλα τα χαρακτηριστικά των επανασχεδιασμένων φορητών μετρητών pHep με την προσθήκη ενός αμπερομετρικού αισθητήρα γραφίτη για τη μέτρηση EC και TDS. Οι μετρητές Combo διέθεταν επίσης έναν εκτεθειμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που επέτρεπε μια γρήγορη και ακριβή αντιστάθμιση θερμοκρασίας για μετρήσεις pH και αγωγιμότητας.

2002

Το πρώτο φωτόμετρο στον κόσμο με λειτουργία CAL Check™

Η σειρά φορητών φωτόμετρων HI95xx ήταν η δεύτερη γενιά των μονοπαραμετρικών φωτόμετρων μας. Οι μετρητές πρώτης γενιάς της σειράς HI93xx χρησιμοποιούσαν ένα LED σε συγκεκριμένο μήκος κύματος ως πηγή φωτός. Το οπτικό σύστημα της σειράς HI95xx βελτιώθηκε με μια λάμπα βολφραμίου και ένα φίλτρο παρεμβολής για πολύ στενότερο φασματικό εύρος ζώνης. Η Hanna Instruments ενσωμάτωσε επίσης μια μοναδική λειτουργία, το CAL Check, στην οποία χρησιμοποιείται ένα ανιχνεύσιμο δευτερεύον πρότυπο για τον έλεγχο της προ-προγραμματισμένης καμπύλης. Εάν οι μετρήσεις είναι εκτός μιας καθορισμένης ανοχής, τότε η μονάδα θα μπορούσε να βαθμονομηθεί με τα πρότυπα και μια μετατόπιση στην καμπύλη που εφαρμόζεται.

2003

Το πρώτο pHμετρο στον κόσμο με CALcheck

Πολλά προβλήματα στη μέτρηση του pH προκύπτουν από την έλλειψη κατανόησης της απόκρισης Nernstian για ένα ηλεκτρόδιο pH. Κάθε ηλεκτρόδιο pH δημιουργεί μια απόκριση mV σε διαλύματα mε συγκεκριμένο pH. Με την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών μετατόπισης και κλίσης ενός ηλεκτροδίου pH κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης, είναι δυνατό να προσδιοριστούν πιθανά προβλήματα Τα pH221 και pH222 ήταν τα πρώτα όργανα pH που πρόσφεραν την μοναδική εξέλιξη CAL Check. Κατά τη βαθμονόμηση, αυτά τα όργανα θα ειδοποιήσουν τον χρήστη εάν το ηλεκτρόδιο πρέπει να καθαριστεί ή εάν το buffer έχει μολυνθεί. Μετά τη βαθμονόμηση, η κατάσταση του ηλεκτροδίου (με βάση τη μετατόπιση και την κλίση) και η απόκριση του ηλεκτροδίου εμφανίστηκαν με μια ένδειξη πέντε ράβδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων τόσο καλύτερη είναι η κατάσταση και η απόκριση.

2004

Ο πρώτος μετρητής pH στον κόσμο με ενσωματωμένη επικοινωνία

Η δυνατότητα για απομακρυσμένη απόκτηση δεδομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Πολλές φορές είναι βολικό να παρακολουθείτε μια παράμετρο από απόσταση. Με τη μονάδα GSM HI504900 είναι δυνατή η χρήση κάρτας SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για τη μετάδοση δεδομένων μέτρησης μέσω μιας κυψελοειδούς σύνδεσης. Ο ελεγκτής pH/mV HI504 επιτρέπει την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας μια σειριακή σύνδεση RS485. Το HI504 επιτρέπει τον προγραμματισμό με βάση κριτήρια μέτρησης. Αυτές οι απαντήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση της αποστολής μηνυμάτων κειμένου (SMS) μέσω της κυψελοειδούς σύνδεσης.

2004

Ο πρώτος μετρητής pH/ORP στον κόσμο

Η μέτρηση του pH και του ORP είναι πολύ συνηθισμένη για βιομηχανίες που βασίζονται σε οξειδωτικά για την απολύμανση ή για την προώθηση μιας αντίδρασης οξείδωσης όπως η οξείδωση του κυανίου σε κυανικό για την επεξεργασία των λυμάτων επιμετάλλωσης. Τόσο οι μετρήσεις του pH όσο και του ORP γίνονται επίσης για χημικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούν αναγωγικό παράγοντα. Το ORP που παράγεται από οξειδωτικά και αναγωγικά εξαρτάται από το pH του διαλύματος. Πολλές φορές υπάρχει αρκετό οξειδωτικό ή αναγωγικό αλλά το pH δεν είναι το σωστό. Με το HI98121 είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρακολούθηση τόσο του pH όσο και του ORP. Το HI98121 χρησιμοποιείται συνήθως για την παρακολούθηση του pH και του χλωρίου για πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης, της απολύμανσης τροφίμων, της επεξεργασίας λυμάτων και της επεξεργασίας νερού πύργου ψύξης.

2005

Η πρώτη στον κόσμο σειρά μεμονωμένων παραμέτρων αυτόματων τιτλοδοτών για δοκιμή κρασιού

Η ολική οξύτητα και το διοξείδιο του θείου είναι δύο σημαντικές παράμετροι που μετρούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής κρασιού. Για τη μέτρηση αυτών των παραμέτρων είτε θα χρησιμοποιηθεί ένας μετρητής pH/mV με μια ογκομετρική προχοΐδα είτε ένα πολύ ακριβό και πολύπλοκο σύστημα τιτλοδότησης. Η Hanna Instruments ανέπτυξε τους τιτλοδοτές HI84100 (διοξείδιο του θείου) και HI84102 (οξύτητα) για τη βιομηχανία κρασιού. Και οι δύο μετρητές ήταν οικονομικοί και απλοί στη λειτουργία. Όλη η χημεία που χρησιμοποιείται είναι προαναμεμειγμένη και τα κριτήρια τελικού σημείου έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Αυτοί οι μετρητές επέτρεψαν στον οινοποιό να πραγματοποιήσει αναλυτικές μετρήσεις χωρίς την ανάγκη αποστολής δειγμάτων σε εργαστήριο.

2010

Τα πρώτα φωτόμετρα χειρός στον κόσμο (Checker®HC) που προσφέρουν ευκολία στη χρήση και υψηλή ακρίβεια, σε διαστάσεις μεγέθους παλάμης

Η σειρά φωτόμετρων χειρός Checker HC είναι τα πρώτα φωτόμετρα μίας παραμέτρου που διατίθενται σε βολικό σχέδιο και διαστάσεις μεγέθους παλάμης. Πριν από τα φωτόμετρα Checker HC, ο χρήστης χρησιμοποιούσε είτε ένα ακριβό φορητό φωτόμετρο αξίας 200-300 $ είτε ένα φθηνό κιτ χημικών δοκιμών. Τα κιτ χημικών δοκιμών προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι είναι φθηνά, αλλά δεν παρέχουν τον υψηλό βαθμό ανάλυσης ή ενός φωτόμετρου. Τα Checker HC’s παρέχουν τα πλεονεκτήματα ενός χρωματόμετρου στην τιμή ενός κιτ χημικών δοκιμών. Τα Checker HC’s, όπως και το pHep, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Hanna Instruments που φέρνει τεχνολογία σε άτομα που κανονικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν.

2013

Ο πιο καινοτόμος μετρητής pH, EC και DO στον κόσμο, φορητός/εργαστηριακός μετρητής: Edge®!

Το Εdge είναι το λεπτότερο διαθέσιμο πολυπαραμετρικό όργανο. Με πάχος μόλις 0,5″ διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά που συναντάμε σε ακριβά όργανα πάγκου. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν καταγραφή δεδομένων, θύρες USB, CAL Check™, αυτόματη κλίμακα EC/TDS και ανάκτηση δεδομένων GLP. Το edge χρησιμοποιεί ψηφιακά ηλεκτρόδια pH, ORP, EC και DO τα οποία συνδέονται σε μια μικρή υποδοχή 3,5 mm. Το όργανο είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητό, πάγκο ή ακόμα και ως ένδειξη τοποθέτησης, στον τοίχο.

2014

Το πρώτο ηλεκτρόδιο pH στον κόσμο με τεχνολογία Bluetooth Smart (HALO®)

Το HI11312 HALO είναι το πρώτο επαγγελματικό ηλεκτρόδιο pH στον κόσμο με τεχνολογία Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Είναι ένα ηλεκτρόδιο pH υψηλής ποιότητας, διπλής διασταύρωσης, επαναγεμιζόμενο, γυάλινο με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε: στο χωράφι, στο εργαστήριο ή στην τάξη. Το HALO μεταδίδει ασύρματα δεδομένα μέτρησης σε συμβατό smart τηλέφωνο ή tablet με την εφαρμογή Hanna Lab. Από την παρουσίαση του HALO το 2014, η σειρά έχει αυξηθεί για να περιλαμβάνει άλλα εξειδικευμένα ηλεκτρόδια, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροδίου pH FC2022 για τη μέτρηση του pH στα τρόφιμα.

2015

Το πρώτο ηλεκτρόδιο και pHμετρο στον κόσμο με τεχνολογία Bluetooth Smart (HALO και edge blu)

Το edge blu είναι το πρώτο pHμετρο με τεχνολογία Bluetooth για χρήση με ηλεκτρόδια pH HALO Bluetooth. Το edge blu λαμβάνει δεδομένα μέτρησης ασύρματα από το ηλεκτρόδιο Halo pH. Η καταγραφή των δεδομένων από το όργαονο πραγματοποιείται αγγίζοντας το κουμπί στο ηλεκτρόδιο pH HALO. Ο τύπος της λειτουργίας καταγραφής που χρησιμοποιείται βασίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων του edge blu. Τα δεδομένα καταγράφονται κατά διαστήματα, κατόπιν αιτήματος ή βάσει σταθερότητας.

2016

Το πρώτο φωτόμετρο στον κόσμο με λειτουργία εκμάθησης

Η σειρά φορητών μετρητών HI97xxx είναι τα πρώτα φωτόμετρα που διαθέτουν λειτουργία εκμάθησης που καθοδηγεί έναν αρχάριο χρήστη στην εκτέλεση της αναλυτικής μέτρησης. Αυτοί οι μετρητές εμφανίζουν οδηγίες βήμα προς βήμα και κινούμενα σχέδια που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να πραγματοποιήσει μια μέτρηση χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει από ένα εγχειρίδιο οδηγιών.

2017

Ο πρώτος ρυθμιστής pH και ΟRP στον κόσμο με έξυπνο ηλεκτρόδιο

Οι ρυθμιστές πισίνας BL120 και BL121 με ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες για την αυτόματη δοσομέτρηση (οξέος και του χλωρίου) σε μια πισίνα είναι οι πρώτοι με ένα συνδυασμένο σύστημα δοσομέτρησης που χρησιμοποιεί ψηφιακό ηλεκτρόδιο. Το ψηφιακό ηλεκτρόδιο μετρά το pH, το ORP και τη θερμοκρασία και μεταφέρει τις πληροφορίες μέτρησης ψηφιακά στον ρυθμιστή της πισίνας. Η ψηφιακή τεχνολογία, σε σύγκριση με τα αναλογικά ηλεκτρόδια, είναι λιγότερο επιρρεπής σε ηλεκτρικές παρεμβολές από αντλίες και υγρασία λόγω της μέτρησης που βρίσκεται στον αισθητήρα και στη συνέχεια μεταδίδεται ψηφιακά.

2019

Πρώτη πλήρης σειρά φορητών οργάνων pH, με ειδικά ηλεκτρόδια εφαρμογής για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές των μετρήσεων του pH είναι η χρήση ενός ηλεκτροδίου pH που έχει το σωστό γυαλί, σχήμα άκρου και διασταύρωση αναφοράς για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το 2019 η Hanna παρουσίασε 10 όργανα pH που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένη χρήση. Αυτά τα πεχάμετρα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη μέτρηση του εδάφους, της μπύρας, του κρασιού, του κρέατος και του τυριού, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Η σωστή σχεδίαση και χρήση του ηλεκτροδίου παρέχει καλύτερη μέτρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

2020

Ο πρώτος ρυθμιστής pH και ORP στον κόσμο με συνδεσιμότητα cloud και έξυπνο ηλεκτρόδιο

Οι ρυθμιστές πισίνας BL121 και BL122 με ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες, είναι οι πρώτοι ρυθμιστές του είδους τους που προσφέρουν συνδεσιμότητα cloud για απομακρυσμένη παρακολούθηση. Η συνδεσιμότητα cloud επιτρέπει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και στους ιδιοκτήτες πισίνας να παρακολουθούν τα επίπεδα pH/ORP μιας πισίνας και να ενημερώνονται όταν υπάρχουν σφάλματα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του ρελέ συναγερμού.

2021

Ο πρώτος πολυπαραμετρικός μετρητής στον κόσμο με οπτική τεχνολογία για τον αισθητήρα διαλυμένου οξυγόνου και συνδεσιμότητα Bluetooth®

Το HI98494 είναι ο πρώτος πολυπαραμετρικός μετρητής με οπτική τεχνολογία μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου και συνδεσιμότητα Bluetooth® για τη μεταφορά δεδομένων σε μια συσκευή και την εφαρμογή Hanna Lab. Η εφαρμογή Hanna Lab είναι συμβατή με Apple® και Android® και επιτρέπει την ανασκόπηση των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω e-mail, μηνύματος ή AirDrop από την εφαρμογή Hanna Lab ως αρχείο .csv ή .pdf.