Μέτρηση Διαλυμένου Οξυγόνου

Τα όργανα μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποσότητας του διαλυμένου οξυγόνου στα υγρά. Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο κλίμακες μέτρησης: 

  • μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ή 
  • ποσοστό κορεσμού (%), το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό του οξυγόνου που διαλύεται σε 1 λίτρο νερού. 

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό γιατί είναι δείκτης ποιότητας του νερού. Επομένως, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε στα λύματα, καθώς οι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να υποδηλώνουν μόλυνση.

Τα όργανα μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου χρησιμοποιούνται συνήθως:

  • στη επεξεργασία λυμάτων για τον προσδιορισμό της διαδικασίας νιτροποίησης/απονιτροποίησης
  • για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της ποσότητας οξυγόνου σε διάφορα σημεία του κυκλώματος των εγκαταστάσεων ατμολέβητα
  • για την πρόληψη της διάβρωσης μετάλλων. Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, το ποσοστό του οξυγόνου που υπάρχει καθορίζει το βαθμό διάβρωσης
  • Στα ιχθυοτροφεία. Εδώ, τα επίπεδα οξυγόνου πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς για να διασφαλίζεται η βέλτιστη αναπαραγωγή και το ελάχιστο ποσοστό θνησιμότητας λόγω χαμηλών επιπέδων οξυγόνου.

Αρχή λειτουργίας οργάνων μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου

Το συμβατικό σύστημα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου αποτελείται από ένα μετρητή και ένα πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο τύπου Clark. Το ηλεκτρόδιο είναι το πιο σημαντικό και ευαίσθητο μέρος του συστήματος. Το ηλεκτρόδιο αποτελείται από μια άνοδο αργύρου (Ag) τυλιγμένη από ένα σύρμα πλατίνας (Pt) που λειτουργεί ως κάθοδος. Αυτά περικλείονται από την μεμβράνη γεμάτη με διάλυμα ηλεκτρολύτη χλωριούχου καλίου (KCl). Η μεμβράνη αυτή αποτελείται από ένα διάφραγμα PTFE, το οποίο είναι ένα διαπερατό από αέριο υλικό που επιτρέπει στο οξυγόνο που βρίσκεται στο υγρό να περάσει, αλλά δεν επιτρέπει στο ίδιο το υγρό να περάσει.

Με την προσθήκη μιας τάσης 790 mV, το οξυγόνο που υπάρχει στο στοιχείο θα αναχθεί σε ιόντα υδροξειδίου (OH-) στην κάθοδο και σε χλωριούχο άργυρο (AgCl) στην άνοδο. Αυτή η αντίδραση προκαλεί μια ροή ρεύματος ανάλογη με την ποσότητα οξυγόνου που υπάρχει στο δείγμα.

Ο μετρητής μετατρέπει το ρεύμα στην αντίστοιχη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαλυτότητα του οξυγόνου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η πίεση του αέρα και η αλατότητα. Τα όργανα μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου της Hanna Instruments αντισταθμίζουν αυτόματα αυτές τις μεταβλητές. 

Αυτοί οι μετρητές είναι επίσης πολύ σημαντικοί για εφαρμογές ιχθυοκαλλιέργειας. Εδώ, τα επίπεδα οξυγόνου πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς για να διασφαλίζεται η βέλτιστη αναπαραγωγή και ένα ελάχιστο ποσοστό θνησιμότητας λόγω χαμηλών επιπέδων οξυγόνου. Οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μετρητές για μετρήσεις οξυγόνου σε βαρύ νερό.