Μέτρηση Αγωγιμότητας στο Γιαούρτι

Περιγραφή: Η συχνή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια πηγή πολλών ευεργετικών ουσιών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το γιαούρτι είναι παγκοσμίως ένα από τα πιο διαδεδομένα  γαλακτοκομικά προϊόντα που καταναλώνονται καθημερινά. Αναλόγως των λιπαρών στο τελικό...

Μέτρηση της Αγωγιμότητας στο Ενέσιμο νερό (Water for Injection)

Από όλες τις πρώτες ύλες, το νερό είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς είναι απαραίτητο για την παρασκευή φαρμάκων αλλά και καλλυντικών προϊόντων. Είναι συστατικό πολύ δραστικό και παίρνει μέρος σε πολλές χημικές και φυσικοχημικές...
Αγωγιμότητα & Σκληρότητα

Αγωγιμότητα & Σκληρότητα

Η σκληρότητα του νερού είναι πολύ σημαντική παράμετρος καθορισμού της ποιότητάς του. Η κύρια αιτία της σκληρότητας του νερού οφείλεται στην ύπαρξη των διαλυμένων σε αυτό ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου. Η αυξημένη ολική σκληρότητα (Σκληρότητα Ασβεστίου + Σκληρότητα...
Η Αγωγιμότητα στα Υγρά Διαλύματα

Η Αγωγιμότητα στα Υγρά Διαλύματα

Τι είναι; Η ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλύματος είναι μια μαθηματική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αγωγιμότητα G είναι το ρεύμα Ι προς την διαφορά δυναμικού Ε που εφαρμόζεται σε δυο ηλεκτρόδια μέσα σε ένα διάλυμα. Η ικανότητα...
Αγωγιμότητα & Θερμοκρασία

Αγωγιμότητα & Θερμοκρασία

Η αγωγιμότητα σε κάποιο διάλυμα προκαλείται από την κίνηση των μορίων. Η θερμοκρασία επιδρά στην κίνηση των μορίων και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να αντισταθμίσουμε την επίδραση της θερμοκρασίας, ειδικά στις μετρήσεις όπου η ακρίβεια κρίνεται απαραίτητη....

Αγωγιμότητα: Τι και πώς….

Γιατί η Αγωγιμότητα είναι απαραίτητη; Ένα Αγωγιμόμετρο μετράει την «Ηλεκτρική Αγωγιμότητα» ή αλλιώς όπως κοινά αναφέρεται: την Αγωγιμότητα. Όταν μετράμε την Αγωγιμότητα, μετράμε το ποσό κάποιου μικρού ρεύματος το οποίο έχει τη δυνατότητα να περάσει μέσω μίας...