Απολύμανση του νερού με Χλώριο

Η απολύμανση είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει το εξής: Cl2 (Χλώριο) + H2O (νερό) -> HOCl (Υποχλωριώδες Οξύ) + HCl...

Έλεγχος χλωρίου στην πισίνα

Το Χλώριο ανακαλύφθηκε τον 16ο αιώνα και σήμερα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα χημικά στον κόσμο. Το Χλώριο χρησιμοποιείται τόσο πολύ από την βιομηχανική παραγωγή, έτσι ώστε η αντικατάστασή του με εναλλακτικές λύσεις θα άλλαζε την καθημερινότητά μας. Πως παράγεται...
Έλεγχος Χλωρίου

Έλεγχος Χλωρίου

Το Χλώριο ανακαλύφθηκε τον 16ο αιώνα και σήμερα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα χημικά στον κόσμο. Το Χλώριο χρησιμοποιείται τόσο πολύ από την βιομηχανική παραγωγή, έτσι ώστε η αντικατάστασή του με εναλλακτικές λύσεις θα άλλαζε την καθημερινότητά μας. Πως παράγεται...