Το pH στο νερό της πισίνας

pool1

Το pH είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στην ισορροπία του νερού της πισίνας. Πρέπει να ελέγχεται και να διορθώνεται καθημερινώς. Η μέτρηση του pH μας δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το νερό μας.

Η ιδανική τιμή pH είναι μεταξύ 7.2 με 7.6.

Εάν σκεφθείτε ότι το pH των ματιών μας είναι περίπου 7.3, τότε καταλαβαίνετε για πoιό λόγο πρέπει το pH να βρίσκεται μεταξύ των ορίων που αναφέραμε παραπάνω.

 

Τι συμβαίνει όταν το pH είναι όξινο (χαμηλό)

  • Τα μάτια μας και η μύτη μας ‘τσούζουν’ και το μαγιό μας ξασπρίζει. Το δέρμα μας κοκκινίζει και εμφανίζεται ξηροδερμία.
  • Τα μεταλλικά μέρη της πισίνας εμφανίζουν σκουριά.
  • Η κατανάλωση του Χλωρίου μεγαλώνει και χάνει την αποτελεσματικότητά του.
  • Τα πλαστικά μέρη της πισίνας πολυμερίζονται και οι επιφάνειές τους σκληραίνουν. Οι επιφάνειες αυτές είναι ιδανικό μέρος ανάπτυξης άλγων.

 

Τι συμβαίνει όταν το pH είναι αλκαλικό (υψηλό)

  • Τα μάτια μας και η μύτη μας ‘τσούζουν’. Το δέρμα μας κοκκινίζει και εμφανίζεται ξηροδερμία.
  • Η κατανάλωση του Χλωρίου μεγαλώνει και χάνει την αποτελεσματικότητά του. Στο pH 8.0 το νερό δεσμεύει μόνο το 20% της ποσότητας του Χλωρίου που βάζετε στην πισίνα!!!!
  • Το νερό γίνεται θολό.
  • Το ασβέστιο ενώνεται με τα ανθρακικά και σχηματίζεται ίζημα. Το ανθρακικό ασβέστιο επιδρά στο φίλτρο της άμμου και το σκληραίνει (η άμμος γίνεται σκληρή σαν τσιμέντο)

 

Σχετικά άρθρα