Οι συμβουλές της Hanna για την σωστή ρύθμιση του Πεχαμέτρου

Οι σωστές και ακριβείς μετρήσεις είναι σημαντικές σε κάθε παραγωγική διαδικασία και σε όλα τα στάδια της βιομηχανίας. Είτε η μέτρηση αφορά απόβλητα, τον καθορισμό της ποιότητας του νερού, τον έλεγχο των τροφίμων, μετρήσεις σε έδαφος και σε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές.

Το σημαντικότερο στην ακριβή μέτρηση του pH είναι η σωστή ρύθμιση του οργάνου.

Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με συμβουλές τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψιν ανεξαρτήτως εάν είναι η πρώτη φορά ή η εκατοστή φορά που ρυθμίζετε το πεχάμετρό σας.

1. Πάντα να διαβάζετε της οδηγίες χρήσης.

Ο τρόπος ρύθμισης διαφέρει από πεχάμετρο σε πεχάμετρο. Για να κατανοήσετε την λειτουργία του δικού σας πεχαμέτρου πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Εάν έχετε χάσει το φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης, έχετε την δυνατότητα να ανατρέξατε εδώ.

2. Βεβαιωθείτε ότι  έχετε μαζί σας τα απαραίτητα ρυθμιστικά διαλύματα. 

Οταν ρυθμίζετε το πεχάμετρό σας είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα σωστά ρυθμιστικά διαλύματα. Για παράδειγμα:

Εάν το δείγμα σας είναι περίπου στο pH 9 και έχετε ρυθμίσει το πεχάμετρο μόνο στο pH 7, είναι βέβαιο ότι θα έχετε απόκλιση.  Το σωστό είναι να ρυθμίσετε το πεχάμετρο σε δύο σημεία : στο pH 10 & στο pH 7. Ακόμα και σε ένα σημείο να κάνετε ρύθμιση, αυτό πρέπει να έιναι το pH 10 το οποίο είναι πιό κοντά στο pH του δείγματός σας.

3. Να διαθέτετε πάντα ρυθμιστικά διαλύματα που δεν έχουν λήξει και δεν έχουν μολυνθεί. 

Να ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης των ρυθμιστικών διαλυμάτων σας.

Να προτιμάτε πάντα ρυθμιστικά διαλύματα της ΗΑΝΝΑ Instruments.

Οταν χρησιμοποιείτε τα διαλύματα να προσέχετε μην τα μολύνετε. Συνήθως, όταν μεταφέρουμε το ηλεκτρόδιο από το pH 7 στο pH 4 ή 10 δίχως να το καθαρίσουμε, άθελά μας μεταφέρουμε σταγόνες του pH 7 στο pH 4 ή 10 με αποτέλεσμα να μεταβάλεται ελαφρά η τιμή του pH 4 ή 10. Αν χρησιμοπιούμε τα ίδια διαλύματα για πολλαπλές ρυθμίσεις η μεταβολή στο pH 4 ή 10 θα είναι σημαντική.

4. Να κάνετε συχνές ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση του οργάνου πρέπει να γίνετε όσο πιό συχνά γίνεται. Ακόμα και σε ωριαία βάση άν χρειάζεται.

Η διαδικασία είναι σύντομη (κάποια δευτερόλεπτα) και σας βοηθάει να έχετε σωστές μετρήσεις, αλλά και να ελέγχετε την κατάσταση του ηλεκτροδίου σας.

Πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζετε το πεχάμετρο όταν:

  • Είναι καινούργιο το όργανο
  • Μετά από μία περίοδο αποθήκευσης ή μή χρήσης
  • Οταν αλλάζετε ηλεκτρόδιο
  • Κάθε φορά που κάνετε μετρήσεις σε νέα δείγματα.

5. Γρήγορος έλεγχος του ηλεκτροδίου

Πριν ξεκινήσουμε την ρύθμιση, καλό είναι να μετρήσουμε το ρυθμστικό διάλυμα pH 4.01 ή 10.01. Εαν η ένδειξη είναι μικρότερη από 3.5 ή μεγαλύτερη από το 4.5 (αντίστοιχα γαι το pH 10.01 ->9.5 ή 10.5) πιθανόν το ηλεκτρόδιο μας να χρειάζεται αλλάγή.

Με τον έλεγχο αυτόν αποφεύγουμε την χρονοβόρα διαδικασία της ρύθμισης όπου, ναι μεν το πεχάμετρο έχει δεχθεί την ρύθμιση του pH 7.01 αλλά καθυστερεί πολύ ή δεν ρυθμίζει καθόλου στο pH 4.01 ή 10.01.

Να θυμάστε ότι ένα χαλασμένο ηλεκτρόδιο συνήθως δείχνει pH 7.01 περίπου (για τον λόγο αυτόν στην διαδικασία της ρύθμισης το όργανο δέχεται την ρύθμιση στο pH 7.01).

6. Συντήρηση του ηλεκτροδίου

Η σωστή συντήρηση του ηλεκτροδίου είναι σημαντική για την σωστή ρύθμιση του πεχαμέτρου αλλά και για τις σωστές μετρήσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για την συντήρηση του ηλεκτροδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΕ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. Θα αποδυναμώσει και θα καταστρέψει το ηλεκτρόδιο.

Σχετικά άρθρα