Η Ολική Αλκαλικότητα στο νερό της πισίνας

Η Ολική Αλκαλικότητα καθορίζει την ευκολία ή την δυσκολία με την οποία έχει την δυνατότητα το pH να μεταβάλλεται.

Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι χαμηλή, το pH εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις.

Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι υψηλή, το pH είναι πιο σταθερό.

Στις πισίνες όπου η απολύμασνη γίνεται με Χλώριο, η Ολική Αλκαλικότητα συνίσταται να είναι

από 90 – 120 mg/l.

Στις πισίνες όπου η απολύμανση γίνεται με ηλεκτρόλυση άλατος, η Ολική Αλκαλικότητα συνίσταται να είναι

από 60 – 90 mg/l.

Η Ολική Αλκαλικότητα αυξάνεται εύκολα με προσθήκη Ανθρακικής Σόδας η οποία, όμως, αυξάνει την τιμή του pH.

H μείωση της τιμής της Ολικής Αλκαλικότητας επιταγχύνεται με την προσθήκη οξέως η οποία, όμως, μειώνει την τιμή του pH.

 

 

Σχετικά άρθρα