Τύποι Ηλεκτροδίων pH

Τα ηλεκτρόδια έχουν ορισμένο χρόνο ζωής. Ανήκουν στην κατηγορία των αναλωσίμων. Ο χρόνος ζωής τους κυμαίνεται από περίπου 6 μήνες έως 2 χρόνια. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται κυρίως από:

  • την τιμή του pH που μετριέται (σε ακραίες μετρήσεις το ηλεκτρόδιο φθείρεται πιο γρήγορα).
  • το είδος του δείγματος (δείγματα λιπαρά, κρεμώδη κλπ. φράζουν το ηλεκτρόδιο).
  • τη θερμοκρασία (ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη ζωή του ηλεκτροδίου).
  • τη σωστή συντήρηση.

Παρακάτω θα δείτε κάποια από τα ηλεκτρόδια και τις αντίστοιχες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
TRIS BUFFER ΗΙ 1144Β, ΗΙ 1343Β
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ ΗΙ 1043Β
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΗΙ 1053Β
ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΗΙ 1043Β
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΗΙ 1053Β
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ < 100 μl ΗΙ 1083Β
ΓΑΛΑ FC 210B
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΙ 1131Β, ΗΙ 1230Β
ΓΙΑΟΥΡΤΙ FC 200B, FC 210B
ΔΕΡΜΑ ΗΙ 1413Β
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΕΣ
ΦΙΑΛΕΣ
ΗΙ 1093Β, ΗΙ 1330Β
ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΙ 1053Β
ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΣ ΗΙ 1048Β
ΚΡΕΑΣ FC 200B, FC 230B*(για το FC 230B
να προμηθεύεστε και τη λάμα
κοπής FC 098)
ΚΡΕΜΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΗΙ 1053Β
ΛΙΠΗ ΗΙ 1053Β
ΜΠΟΓΙΑ ΗΙ 1053Β
ΜΠΥΡΑ ΗΙ 1131Β
ΝΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΗΙ 1153Β
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ HI 1053B
ΝΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΗΙ 1043Β
ΟΞΕΑ ΔΥΝΑΤΑ ΗΙ 1043Β
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ FC 210B
ΣΑΛΤΣΕΣ FC 220B
ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΗΙ 2110Β, ΗΙ 1413Β
ΤΥΡΙ FC 200B
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΙ 1143Β
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΗΙ 1230Β
ΧΑΡΤΙ ΗΙ 1413Β
ΧΥΜΟΙ FC 210B

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Τα παραπάνω ηλεκτρόδια είναι για εργαστηριακή χρήση και αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε: ηλεκτρόδια Hanna
  2. Για περιπτώσεις συνεχούς μέτρησης pH (On-line), ελάτε σε επαφή μαζί μας.
  3. ο γράμμα Β ή D στο τέλος του κωδικού, υποδηλώνει τον τρόπο σύνδεσης του ηλεκτροδίου με το πεχάμετρο. Η Hanna Instruments χρησιμοποιεί τους τύπους ΒΝC (B) και DIN (D) επταπολικό, οι οποίοι και εξασφαλίζουν την καλύτερη επαφή χωρίς απώλεια σήματος.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

  1. ΠΑΝΤΑ να προσφέρετε το κατάλληλο προς χρήση ηλεκτρόδιο.
  2. ΑN έχετε αμφιβολία: 210 8227825 & 210 8235192 είναι τα τηλέφωνά μας και το e-mail μας: sales@hannagreece.gr

Σχετικά άρθρα