Terms of use

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (ο «Ιστότοπος»), ο χρήστης (ο «Χρήστης») αποδέχεται τους όρους χρήσης.

Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την HANNA Instruments.

Εκδίδεται από την HANNA Instruments, Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορίου με τον αριθμό: 4274401000.

Email: hannainfo@hannagreece.gr

Προστατευόμενα δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται στον Χρήστη.

Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας που αναπτύχθηκε από την HANNA Instruments (εφεξής «Περιεχόμενο») προστατεύεται ιδιαίτερα από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, το γραφικό σχέδιο (συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, των γραμματοσειρών και της γραφικής διάταξης των οθονών) και όλες τις πληροφορίες και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα στον Ιστότοπο και/ή μέσω αυτού, όπως έγγραφα, άρθρα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, εικόνες, εμπορικά σήματα και λογότυπα (ειδικά αυτά της CINAR ΑΕ), δεδομένα, βάσεις δεδομένων και όλα τα περιεχόμενα ήχου (π.χ. φωνές, μουσική ή ηχητικά εφέ) και ακίνητα ή κινούμενα γραφικά (όπως κινούμενα σχέδια ή βίντεο), συγκεκριμένες εξελίξεις λογισμικού και προγράμματα με δυνατότητα λήψης.

Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενό του και ενδεχομένως να κατεβάσει υλικό που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο.

Ο χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε:

  • αντιγραφή, αναπαραγωγή, μίμηση, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση, αρχειοθέτηση ή εγγραφή με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου και του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε μέσο,
  • προσαρμογή, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε μέσο,
  • δημιουργία σύνθετων ή παράγωγων έργων με βάση το σύνολο ή μέρη του ιστότοπου ή του Περιεχομένου.
  • αποσυμπίεση, αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση του συνόλου ή τμημάτων του ιστότοπου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις νομικές διατάξεις μπορεί να είναι ένοχο παράβασης και να υπόκειται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη προσφυγή από την HANNA Instruments

Ευθύνη

Η HANNA Instruments. αποποιείται κάθε ευθύνης σε σχέση με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, τυχαία ή αποθετική ζημία, απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η HANNA Instruments. θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η HANNA Instruments δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο.

Αλλαγές και ενημερώσεις προστίθενται περιοδικά στο Περιεχόμενο. Από την άποψη αυτή, η HANNA Instruments διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση ή αλλαγή ανά πάσα στιγμή.

Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου στον ιστότοπο σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση ή έγκριση από την HANNA Instruments των ιστοτόπων τρίτων με τους οποίους συνδέονται. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της HANNA Instruments και η τελευταία δεν ευθύνεται για τους όρους πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών, τους συνδέσμους που περιέχουν, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή/και χρησιμοποιούνται στους διακομιστές τους ή τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις που έγιναν σε αυτούς.

Αναφορές σε εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσίες, ονόματα τομέα και εταιρείες εκτός της HANNA Instruments δεν υποδηλώνουν την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ της HANNA Instruments και των εν λόγω εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων ή εταιρειών.

Πολιτική απορρήτου – Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η HANNA Instruments δεν απαιτεί από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επάγγελμα κ.λπ.).

Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, η HANNA Instruments μπορεί να χρησιμοποιεί cookies που αποτελούνται από πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας σε απλά αρχεία κειμένου, τα οποία χρησιμοποιεί ο διακομιστής HANNA Instruments για την ανάγνωση και την εγγραφή δεδομένων.

Η HANNA Instruments σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να παρέχετε ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας εγγραφής που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα άτομα της HANNA Instruments, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη εκτός από τρίτα μέρη που φιλοξενούν τον ιστότοπο ή που εμπλέκονται στο περιεχόμενο ή τη διαχείρισή του ως υπεργολάβος της HANNA Instruments Αυτά τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να σέβονται την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη λειτουργία ή τη διαχείριση του ιστότοπου και μπορεί να ενεργεί μόνο βάσει οδηγιών της HANNA Instruments

Η HANNA Instruments συμφωνεί να λάβει όλες τις σχετικές προφυλάξεις που έχει στη διάθεσή της για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

Η HANNA Instruments εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι ορισμένες πληροφορίες που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν ενδέχεται να καταγραφούν από τους διακομιστές μας (π.χ. χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης).

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι χρήσης και η Ιστοσελίδα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους όρους χρήσης και την Ιστοσελίδα.