+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

Recent Posts

Posts Grid: Thumbs +Title +Date +Excerpt
+ hi-148-00

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΗΙ148-00

Η Hanna Instruments διαθέτει 1 τεμάχιο HI 148-00 μετρητή θερμοκρασίας χώρου, στην τιμή των 55,00 € έναντι των 80.00...
June 25, 2016
+ HI9814104

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH/TDS HI981404Ν – Κλίμακα: 0.0 έως 14.0 pH & 0 έως 1990 ppm

Η Hanna Instruments διαθέτει 1 τεμάχιο ΗΙ981404Ν, Mετρητή Συνεχούς ροής pH/TDS, στην τιμή των 110,00...
July 7, 2016
+

HI 504903 GSM Supervisor

H Hanna Instruments διαθέτει ένα τεμάχιο ΗΙ504903 GSM Supervisor στην ενδεικτική τιμή των 150,00 Ευρώ...
February 9, 2016
Posts Grid: Thumbnails + Excerpt
+ hi-148-00
Η Hanna Instruments διαθέτει 1 τεμάχιο HI 148-00 μετρητή θερμοκρασίας χώρου, στην τιμή των 55,00 € έναντι των 80.00...
+ HI9814104
Η Hanna Instruments διαθέτει 1 τεμάχιο ΗΙ981404Ν, Mετρητή Συνεχούς ροής pH/TDS, στην τιμή των 110,00...
+
H Hanna Instruments διαθέτει ένα τεμάχιο ΗΙ504903 GSM Supervisor στην ενδεικτική τιμή των 150,00 Ευρώ...
Posts Grid: Thumbnails + Title
Posts Grid: Thumbnails
Posts Grid: Category Filter