Φασματοφωτόμετρα

  • φασματοφωτόμετρο HI801 Iris

 

Τι είναι τα Φασματοφωτόμετρα;

Τα φασματοφωτόμετρα διαφέρουν από τα φωτόμετρα στο ότι επιτρέπουν μετρήσεις σε όλο το φάσμα όλων των μηκών κύματος του ορατού φωτός. Τα φασματοφωτόμετρα λειτουργούν απομονώνοντας το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος από το λευκό φως. Ένα φασματοφωτόμετρο ‘σπάει’ το φως σε ένα φάσμα, χρησιμοποιώντας ένα έγχρωμο πλέγμα ή με κάποιον άλλον παρόμοιο τρόπο. Στη συνέχεια, με μια σειρά από αισθητήρες διαβάζει κάθε τμήμα του φάσματος και παράγει φασματικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, τα φασματοφωτόμετρα χρησιμοποιούνται συχνά για επιστημονικές μελέτες.

Το φασματοφωτόμετρο HI801 Iris από την Hanna Instruments διαθέτει:

  • προηγμένο οπτικό σύστημα με διαιρούμενη δέσμη φωτός
  • επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion
  • προσαρμόσιμες μεθόδους
  • μέθοδοι βήμα προς βήμα

Το HI801 σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη δημιουργία της δικής σας μεθόδου. Η αλληλεπίδραση με τον χρήστη βοηθάει ώστε να ονομάσει τη μέθοδο του, να προσδιορίσει το μήκος διαδρομής, να δημιουργήσει χρονόμετρα απόκρισης και να βαθμονομήσει τη μέθοδο.

85 μέθοδοι χημικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι προ-προγραμματισμένες.

Προγραμματίστε έως και 100 προσωπικές μεθόδους με έως και δέκα σημεία βαθμονόμησης, πέντε διαφορετικά μήκη κύματος (τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα) και πέντε χρονοδιακόπτες απόκρισης. Το Iris έχει φασματική περιοχή από 340 nm έως 900 nm, επιτρέποντας μια ευρεία επιλογή αναλυτικών μεθόδων.