+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

HI 98703 φορητό θολερόμετρο.

HI 98703 φορητό θολερόμετρο.

Tuesday, 24 May, 2016

The HI 98703 portable turbidity meter is perfect for Storm Water testing. The instrument is specially designed for water quality measurements, providing a reliable and accurate readings.

Category