+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

HI 9828 φορητό πολυπαραμετρικό.