+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

HI 9813-5 πολυπαραμετρικό όργανο για την Υδροπονία.