+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

HI 9813-5 Πολυπαραμετρικό πεχάμετρο / αγωγιμόμετρο ειδικό για την υδροπονία.