+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

Posts filed under: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο Μούστος και τα Χημικά Στοιχεία του Χημικά Στοιχεία του Κρασιού Θολότητα Επιλογή Αισθητήρα Θερμοκρασίας Όργανα μέτρησης...
Continue Reading →
Η Θερμοκρασία στα Τρόφιμα Μέτρηση του pH στα τρόφιμα (μέτρηση οξύτητας) Επιλογή Αισθητήρα Θερμοκρασίας Θερμοκρασία Τροφίμων Οργανα μέτρησης σε κρασιά...
Continue Reading →
Απαραίτητα Θρεπτικά Στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών Έλεγχος Εδάφους . . . Γιατί, που και πως Αγωγιμότητα : Τι και πως… Επίπεδα Θρεπτικών Συστατικών Τα καλά της Υδροπονίας . . ....
Continue Reading →
Τι πρέπει να ελέγχετε στην πισίνα Το pH στο νερό της πισίνας Έλεγχος Χλωρίου Κυανουρικό οξύ Ολική Αλκαλικότητα Ο Δείκτης Langelier ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ REDOX / ΕΛ. ΧΛΩΡΙΟΥ...
Continue Reading →
Όταν χρησιμοποιείτε ένα όργανο για μετρήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον (όπως χημικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου κ.α) οι απαιτήσεις που έχετε είναι πιο ιδιαίτερες, όπως: Απόλυτη ακρίβεια Μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης (μέχρι και 3 δεκαδικά) Ταχύτητα στις μετρήσεις Μεγαλύτερη κλίμακα μέτρησης Ρύθμιση 3...
Continue Reading →
Η Hanna Instruments διαθέτει μια ευρεία γκάμα επιλογών εργαστηριακών και φορητών οργάνων για μετρήσεις εκτός εργαστηρίου: Φωτόμετρα Αγωγιμόμετρα Πεχάμετρα Οξυγονόμετρα Θολόμετρα Όταν παραγγέλνετε έναν τέτοιο όργανο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε και τα απαραίτητα παρελκόμενα. Κυρίως, θα χρειασθείτε τα απαραίτητα ρυθμιστικά διαλύματα....
Continue Reading →