+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

Posts filed under: Αγωγιμότητα

Η απολύμανση είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει το......
Continue Reading →
  Η σκληρότητα του νερού είναι πολύ σημαντική παράμετρος καθορισμού της ποιότητάς του. Η κύρια αιτία της σκληρότητας του νερού οφείλεται στην ύπαρξη των διαλυμένων σε αυτό ιόντων ασβεστίου και......
Continue Reading →
    Τι είναι? Η ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλύματος είναι μια μαθηματική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αγωγιμότητα G είναι το ρεύμα Ι προς την......
Continue Reading →
  Η αγωγιμότητα σε κάποιο διάλυμα προκαλείται από την κίνηση των μορίων. Η θερμοκρασία επιδρά στην κίνηση των μορίων και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να αντισταθμίσουμε την......
Continue Reading →
  Πως θα επιλέξετε το σωστό όργανο για δειγματοληπτικές μετρήσεις σε εξωτερικούς χώρους Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν εκτός εργαστηρίου πρέπει να είναι αδιάβροχα, εύκολα στη μεταφορά και να είναι......
Continue Reading →
Το Xλώριο είναι το πιο κοινό απολυμαντικό για το νερό. Το Xλώριο που βρίσκεται στο νερό συνδέεται με βακτήρια, αφήνοντας έτσι μόνο ένα μέρος του αρχικού χλωρίου...
Continue Reading →