+30 210 82 27 825
Μάρνη 10, 10433 Αθήνα

Monthly Archives: November 2014

Η Ολική Αλκαλικότητα καθορίζει την ευκολία ή την δυσκολία με την οποία έχει την δυνατότητα το pH να μεταβάλλεται. Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι χαμηλή, το pH εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι υψηλή, το pH είναι πιο σταθερό. Στις πισίνες...
Continue Reading →
Η απολύμανση είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει το εξής: Cl2 (Χλώριο) + H2O (νερό) -> HOCl (Υποχλωριώδες Οξύ) +...
Continue Reading →
  Από όλες τις πρώτες ύλες, το νερό είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς είναι απαραίτητο για την παρασκευή φαρμάκων αλλά και καλλυντικών προϊόντων. Είναι συστατικό πολύ δραστικό και παίρνει μέρος σε πολλές χημικές και φυσικοχημικές αντιδράσεις όπως...
Continue Reading →
Όλοι γνωρίζουμε ότι το γάλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο και άλλες θρεπτικές αξίες. Γνωρίζετε, όμως, ότι το pH του γάλακτος είναι ελαφρώς όξινο μεταξύ 6.4 και 6.8; Αν και το pH του γάλακτος είναι αρκετά κοντά στο ουδέτερο pH (7.0),...
Continue Reading →