Η Ολική Αλκαλικότητα στο νερό της πισίνας

Η Ολική Αλκαλικότητα καθορίζει την ευκολία ή την δυσκολία με την οποία έχει την δυνατότητα το pH να μεταβάλλεται. Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι χαμηλή, το pH εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Οταν η Ολική Αλκαλικότητα είναι υψηλή, το pH είναι πιο...

Απολύμανση του νερού με Χλώριο

Η απολύμανση είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει το εξής: Cl2 (Χλώριο) + H2O (νερό) -> HOCl (Υποχλωριώδες Οξύ) + HCl...

Μέτρηση της Αγωγιμότητας στο Ενέσιμο νερό (Water for Injection)

Από όλες τις πρώτες ύλες, το νερό είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς είναι απαραίτητο για την παρασκευή φαρμάκων αλλά και καλλυντικών προϊόντων. Είναι συστατικό πολύ δραστικό και παίρνει μέρος σε πολλές χημικές και φυσικοχημικές...

Γνωρίζετε ότι το γάλα είναι ελαφρώς όξινο;

Όλοι γνωρίζουμε ότι το γάλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο και άλλες θρεπτικές αξίες. Γνωρίζετε, όμως, ότι το pH του γάλακτος είναι ελαφρώς όξινο μεταξύ 6.4 και 6.8; Αν και το pH του γάλακτος είναι αρκετά κοντά στο ουδέτερο pH (7.0), μία μικρή αύξηση του pH του γάλακτος...