HI83099

 

Περιγραφή

Tο όζον (O₃), αν και συνήθως συνδέεται με το στρώμα του όζοντος, είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό και ως εκ τούτου είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό.

Στην στρατόσφαιρα της Γης, το όζον απορροφά την επιβλαβή ακτινοβολία του υπεριώδους φωτος από τον ήλιο. Η παρουσία του ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1840, αλλά μόλις πριν 50 χρόνια οι ιδιότητές του σαν αντισηπτικό ερευνήθηκαν και αξιοποιήθηκαν. Το 1893, το όζον χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή για την επεξεργασία πόσιμου νερού στις Κάτω Χώρες. Το 1900, η ​​χρήση του όζοντος εξαπλώθηκε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα.

Μόλις τα παθογόνα αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της απολύμανσης των λυμάτων, κάθε υπολειμματικό απολυμαντικό πρέπει να αφαιρείται πριν από την απόρριψή του στον υδροφόρο ορίζωντα. Για ορισμένα απολυμαντικά, αυτό απαιτεί την προσθήκη χημικών ουσιών. Για παράδειγμα, το υπολειμματικό χλώριο μπορεί να απομακρυνθεί με την προσθήκη όξινου θειώδους νατρίου.

Ωστόσο, η φυσική αστάθεια του όζοντος επιτρέπει να διασπάσθει σε οξυγόνο, χωρίς την ανάγκη επιπλέον χημικών ουσιών, καθιστώντας το ιδανικό για την επεξεργασία λυμάτων. Η έλλειψη επιβλαβών υποπροϊόντων, η υψηλή απόδοση και η εξαιρετική απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, είναι μερικοί από τους πολλούς λόγους όπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων διαθέτουν συστήματα απολύμανσης του όζοντος. Στην Ευρώπη, το όζον χρησιμοποιείται κατά κόρον στην επεξεργασία λυμάτων.

Εκτός από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, το όζον έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του αέρα, την αποχέτευση και της συντήρησης των τροφίμων.

Λόγω της αστάθειας του, το όζον παράγεται επί τόπου στο σημείο επεξεργασίας λυμάτων, και έχει διάρκεια ζωής μόνο 20 έως 90 λεπτά, όπου επανέρχεται σε οξυγόνο.

Οι δύο πιο δημοφιλείς μέθοδοι παραγωγής όζοντος είναι:

  • το υπεριώδες φως και
  • η μεθόδος εκκένωσης.

Με την μέθοδο του υπεριώδους φωτός τα μόρια του οξυγόνου διασπόνται με υπεριώδες φως, με αποτέλεσμα τα ελεύθερα μόρια οξυγόνου να συνδέονται σε άλλα μόρια οξυγόνου για το σχηματισμό του όζοντος (0₃). Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο έχουν γεννήτριες που περιέχουν υπεριώδη φώτα και ένα σωλήνα τροφοδοσίας οξυγόνου. Το όζον που παράγεται, παγιδεύεται και στη συνέχεια αντλείται σε ένα δοχείο επαφής όπου αναμιγνύει με τα λύματα και αντιδρά με παθογόνους παράγοντες για την απολύμανση. Η μέθοδος αυτή κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται σε μικρότερες μονάδες, λόγω του χαμηλού κόστους.

Η μέθοδος εκκένωσης κορώνας είναι παρόμοια με τη μέθοδο UV. Αντί του υπεριώδους φωτός, ηλεκτρικές εκκενώσεις χρησιμοποιούνται για να χωρίσει τα μόρια 0₂ σε ελεύθερα μόρια οξυγόνου, όπου με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται η συγκόλλησης μεταξύ των μορίων για να σχηματίσουν όζον. Το ξηρό αέριο οξυγόνο τροφοδοτείται σε ένα θάλαμο όπου μία ελεγχόμενη τάση εκκενώνεται. Το παραγόμενο αέριο όζον στη συνέχεια παγιδεύεται και παραδίδεται σε μια δεξαμενή λυμάτων. Η μέθοδος εκκένωσης κορώνας προτιμάται, λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας απολύμανσης σε σχέση με την UV μέθοδο.

 

 

Εφαρμογή

 

Ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων ήρθε σε επαφή με την Hanna Instruments για ένα όργανο επιτόπιας μέτρησης της συγκέντρωσης όζοντος στο επεξεργασμένο νερό μετά την χρήση του όζοντος. Η μονάδα επεξεργασίας χρησιμοποιεί την μέθοδο UV για την απομάκρυνση του όζοντος, και έχει την απάιτηση ότι όλο το όζο να πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την απόρριψη του νερού στο υδροφόρο ορίζωντα. Ο πελάτης ήθελε ένα τρόπο μέτρησης του όζοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το όζον απομακρύνεται επαρκώς. Ο πελάτης ήθελε μια απλή μέθοδος ελέγχου όζοντος, η οποία να είναι ακριβής καθώς επίσης και ταυτόχρονη μέτρηση COD.

Η Hanna Instruments πρότεινε το φωτόμετρο HI83099.

Το HI83099 μετρά το όζον από 0.00 έως 2.00 mg / L με ακρίβεια ± 0,02 mg / L ± 3% της ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DPD. Ο πελάτης εκτίμησαι ότι ο HI83099 ήταν εεύχρηστο καθώς συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα μέτρησης 47 άλλων παραμέτρων ποιότητας του νερού. Η συνδεσιμότητα με PC επιτρέπει στο χρήστη να μεταφέρει εύκολα τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή. Η λειτουργία παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι στην χρήση του φωτομέτρου. Ως αποτέλεσμα, ο πελάτης πλέον είναι σε θέση να μετράει με ακρίβεια το όζον στα λύματα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τόσο για το εργοστάσιο όσο και στο εργαστήριο.