Όταν χρησιμοποιείτε ένα όργανο για μετρήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον (όπως χημικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου κ.α) οι απαιτήσεις που έχετε είναι πιο ιδιαίτερες, όπως:

 • Απόλυτη ακρίβεια
 • Μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης (μέχρι και 3 δεκαδικά)
 • Ταχύτητα στις μετρήσεις
 • Μεγαλύτερη κλίμακα μέτρησης
 • Ρύθμιση 3 έως και 5 σημείων
 • Δυνατότητα ρύθμισης με ρυθμιστικά διαλύματα τα οποία ορίζει ο χρήστης
 • Ενσωματωμένο εκτυπωτή
 • Σύνδεση με Η/Υ για καταγραφή των δεδομένων
 • Εύχρηστο
 • …μεγαλύτερη εγγύηση!!!!

 

Η Hanna Instruments διαθέτει μία μεγάλη σειρά εργαστηριακών οργάνων, τα οποία καλύπτουν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις που χρειάζεται να κάνει ένα εργαστήριο:

 • Πεχάμετρα
 • Ιοντόμετρα
 • Αγωγιμόμετρα / TDS / Αλατότητα
 • Οξυγονόμετρα
 • REDOX
 • COD
 • Φωτόμετρα για την μέτρηση παραμέτρων του νερού (Χλώριο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Σίδηρος, Εξασθενές Χρώμιο, Σκληρότητα, Χαλκός, κ.α.)

Μέτρηση της Αγωγιμότητας στο Ενέσιμο νερό (Water for Injection)

Όργανα μέτρησης

Περισσότερα Εργαστηριακά Όργανα και όργανα για Ποιοτικό έλεγχο εδώ.