Όταν χρησιμοποιείτε ένα όργανο για μετρήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον (όπως χημικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου κ.α) οι απαιτήσεις που έχετε είναι πιο ιδιαίτερες, όπως:

 • Απόλυτη ακρίβεια
 • Μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης (μέχρι και 3 δεκαδικά)
 • Ταχύτητα στις μετρήσεις
 • Μεγαλύτερη κλίμακα μέτρησης
 • Ρύθμιση 3 έως και 5 σημείων
 • Δυνατότητα ρύθμισης με ρυθμιστικά διαλύματα τα οποία ορίζει ο χρήστης
 • Ενσωματωμένο εκτυπωτή
 • Σύνδεση με Η/Υ για καταγραφή των δεδομένων
 • Εύχρηστο
 • …μεγαλύτερη εγγύηση!!!!

 

Η Hanna Instruments διαθέτει μία μεγάλη σειρά εργαστηριακών οργάνων, τα οποία καλύπτουν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις που χρειάζεται να κάνει ένα εργαστήριο:

 • Πεχάμετρα
 • Ιοντόμετρα
 • Αγωγιμόμετρα / TDS / Αλατότητα
 • Οξυγονόμετρα
 • REDOX
 • COD
 • Φωτόμετρα για την μέτρηση παραμέτρων του νερού (Χλώριο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Σίδηρος, Εξασθενές Χρώμιο, Σκληρότητα, Χαλκός, κ.α.)

Μέτρηση της Αγωγιμότητας στο Ενέσιμο νερό (Water for Injection)