Η Hanna Instruments διαθέτει μια ευρεία γκάμα επιλογών εργαστηριακών και φορητών οργάνων για μετρήσεις εκτός εργαστηρίου:

  • Φωτόμετρα
  • Αγωγιμόμετρα
  • Πεχάμετρα
  • Οξυγονόμετρα
  • Θολόμετρα

Όταν παραγγέλνετε έναν τέτοιο όργανο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε και τα απαραίτητα παρελκόμενα. Κυρίως, θα χρειασθείτε τα απαραίτητα ρυθμιστικά διαλύματα.